El Campus del Coneixement neix amb dos objectius; oferir un espai de reflexió i alternativa d’interpretació a la realitat que forma part del nostre entorn, en els àmbits de la salut , el medi ambient, l’economia, la sociologia i la comunicació, i d’altra banda oferir un espai d’expansió de la consciència com a individus, explorant la nostra dimensió bio-psicosocial i espiritual, el nostre potencial com a individus i la nostra relació amb l’entorn.

ala de reuniones Campus Can Mandena