Coaching amb cavalls

COACHING ASSISTIT AMB CAVALLS

És un mètode formatiu on persones i cavalls poden relacionar-se, aprendre a comunicar-se i viure en harmonia i enteniment. En col·laboració amb FAI WEST RANCH.

Personal titulat amb experiència avalada, que ofereixen Seminaris sobre:

  • Acostament del món del cavall al món empresarial
  • Cura del cavall, domatge natural, etc.
  • Passejos a cavall. L’autogestió d’una ruta sense assistència
  • Aprenentatge de lideratge personal i comunicació
  • Desenvolupament de competències específiques (decisió, iniciativa, empatia, coratge….)