Continguts audiovisuals

DEPARTAMENT AUDIOVISUAL

Dissenyem i produïm programes audiovisuals, de ràdio i televisió i DVDvd temàtics. Assumim tot l’itinerari: de la idea a la producció i edició.

Dissenyem per encàrrec, a partir d’uns objectius prèviament definits, els formats i continguts de programes i espais de ràdio i televisió.

Dotem de contingut i estructura idees de programes per a mitjans audiovisuals i escrit.

Elaborem la documentació temàtica per a l’estructuració de programes-debat.

Assessorem a tota mena d’organitzacions, institucions, entitats, empreses i persones en matèria de difusió, divulgació i comunicació social.

Creem, definim, organitzem i executem estratègies, programes i activitats destinades a optimitzar la incidència de persones, organitzacions i entitats en els mitjans de comunicació i les relacions amb la població en general.

Rendibilitzem els mecanismes de què es disposa a fi de millorar la capacitat de generar opinió pública.

Realitzem estudis sociològics, psicològics i periodístics orientats a tenir un coneixement profund i detallat de la població en general, de col·lectius en particular i d’alguns aspectes específics que siguin objecte d’interès.

Dissenyem les aplicacions operatives d’aquests estudis i organitzem l’estratègia de difusió en els mitjans de comunicació.

Assessorem i organitzem trobades de col·lectius, com a congressos, convencions, jornades, taules rodones, conferències, etc., i desenvolupem tant els programes de contingut de treball com les activitats lúdiques.