Plans estratègics

L’Institut ha desenvolupat una metodologia específica per al disseny de Plans de Desenvolupament Estratègic Integral, tant a nivell de comunitats, pobles i ciutats com d’empreses.

En el cas de municipis permet a tots els seus habitants, residents o membres participar en el model de futur del municipi. Dissenyar junts el futur del poble; fins on volen que creixi, com i amb quins serveis, amb quines activitats, amb quina mena de relació amb l’entorn. Aquesta proposta no sols inclou organitzar les diferents comissions (urbanisme, treball, comerç, salut, benestar social, medi ambient, comunicacions, turisme,…) on cadascun es pugui inscriure lliurement a formar part, per a aportar la seva opinió i òptim criteri, elaborant un projecte conjunt mitjançant la realització d’un Estudi sobre el millor desenvolupament sostenible del municipi, sinó que genera alhora una autèntica “pluja d’idees” creativa, que estimula tant la participació com la identificació del poble amb “el seu” projecte.

En el cas d’empreses, organitzacions o fundacions permet la plena participació dels seus membres i col·laboradors aportant la seva visió i bona disposició a generar l’estructura funcional òptima per a la consecució dels objectius de l’empresa a curt, mitjà i llarg termini.