Taller de Vídeo Currículum

El vídeoCv és una autopresentació, feta en un format audiovisual, sobre la formació, les competències, experiència i els objectius professionals d’una persona.

Es tracta d’una nova eina que cada cop més utilitzen les empreses per a avaluar les competències dels candidats (per exemple, l’expressió oral o la fluïdesa verbal en altre idioma), i que optimitza la recerca de feina per la imprompta real de la imatge i l’expressió de la persona.

Parar-se davant d’una càmera per a alguns pot ser una activitat fàcil de fer, però per a uns altres és simplement és una prova de foc. Parlar en públic per demostrar les capacitats pròpies és una de les habilitats més treballoses per a la majoria dels professionals i de les persones que busquen la seva primera feina.

 

Metodologia

Combinatòria de dues sessions, una teòrica i una pràctica, d’enregistrament, totalment integrades i transversals.

Programa

1º sessió: Introducció

•Què és el VídeoCV? Per què serveix?
•Com aconseguir fer un bon vídeoCV? Què hem d’explicar.
•Ser autèntic comunicant. Comunicació verbal i no verbal.
•La importància de la nostra imatge.
•Saber presentar-se. Preguntes bàsiques.
•Capacitat de síntesi. Exposar els aspectes claus de la trajectòria professional.
•Com concloure un vídeoCV?

2 sessió. Enregistrament.

•Presentació d’exemples
•Simulació de presentació personal i Feedback
•Experiència pràctica d’enregistrament
•Visualització de tots i cadascun dels vídeos dels participants. Autovaloració i feed-back del grup.

Professorat

Dra. Rosmarie Cammany, Metge i Psicoterapeuta. Experta en expressió i comunicació.Universitat Hahnemann de Filadelfia (EUA)

Durada

10 hores. Dos dissabtes consecutius a pactar amb els interessats.

Total Places

10

Lloc

Campus de Fai Ecològic. Comarcal 1413b de Sant Feliu de Codines a Centelles, Km 6,4. Sant Quirze Safaja.

Tel. 93 284 07 27 (Diari de 9-15h)

Preu

120€