Som una organització empresarial que hem desenvolupat una metodologia diferencial per a donar resposta a la necessitat de conèixer diferents aspectes de la realitat social i poder-los avaluar i interpretar en funció dels diferents col·lectius o segments socials, a fi d’intervenir en la generació d’opinió pública.

La nostra tècnica es basa essencialment en aquesta seqüència: Observar, conèixer i descriure les variables que determinen o condicionen els fets socials, a fi d’estabilitzar-los o provocar canvis. Incloem en aquest punt metodologies quantitatives que ens permeten quantificar i objetivizar la realitat social i les seves influències.

Posteriorment interpretem les causes i els efectes dels fets, prèviament descrits i quantificats, des del vessant dels objectius de l’empresa o institució, per a evidenciar els punts de divergència i elaborar una síntesi comprensiva que ens permeti optimitzar la inversió.

Amb el mínim cost obtenim la màxima informació sobre els punts en què cal actuar. Finalment, també podem dissenyar l’estratègia de comunicació organitzacional més adequada, valorant: la força de l’emissor (imatge corporativa) i la generació de missatges (contingut, to i forma). Al mateix temps seleccionem els canals més adequats per a la difusió integral, particularitzant cada cas específicament.

L’Institut de Prospectiva i Anàlisi de la Realitat Social disposa de capacitat creativa, tècnica i operativa, a fi de donar suport i optimitzar qualsevol projecte audiovisual, a través de qualsevol mitjà informatiu (TV, Ràdio, Premsa…). Així mateix la funció de l’Institut s’orientarà preferentment en els seus espais temàtics: Ciències Socials, Ciències de la Salut i Ciències de la Comunicació.