En l’Institut de Prospectiva i Anàlisi de la Realitat Social, Krebs, també realitzem les següents activitats:

  • Assessorem i proposem a les empreses projectes de mecenatge, patrocini, esponsorització i RSC, amb garantia de notorietat i prestigi social.
  • Assessorem a tota mena d’organitzacions, institucions, entitats, empreses i persones en matèria de difusió, divulgació i comunicació social.
  • Creem, definim, organitzem i executem estratègies, programes i activitats destinats a optimitzar la incidència de persones, organitzacions i entitats en els mitjans de comunicació i les relacions amb la població en general.
  • Rendibilitzem els mecanismes de què es disposa a fi de millorar la capacitat de generar opinió pública.
  • Realitzem estudis sociològics, psicològics i prospectius orientats a tenir un coneixement més profund i detallat de la població en general, de col·lectius en particular i d’alguns aspectes específics que siguin objecte d’interès.
  • Així mateix, dissenyem les aplicacions operatives d’aquests estudis i organitzem l’estratègia de difusió als mitjans de comunicació.
  • Dissenyem i realitzem programes audiovisuals, de ràdio i televisió i vídeos divulgatius. Assumim tot l’itinerari: des de la concreció de la idea a la realització de la imatge.
  • Creem per encàrrec, a partir d’uns objectius prèviament definits, programes i espais de ràdio i televisió.
  • Dotem de contingut i estructura idees de programes per a mitjans audiovisuals i escrits.
  • Dissenyem i organitzem trobades de col·lectius per a afavorir el networking.