PRINCIPALS ÀMBITS D’ACTUACIÓ DE L’INSTITUT

DE PROSPECTIVA I ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIAL, KREBS

Recerca sociològica específica i general. Perspectiva i prospectiva. Quantitativa i qualitativa. Generació d’indicadors i índexs sociològics.
Disseny i elaboració de continguts per a programes de ràdio, televisió i DVD temàtics. Disseny i realització de programes audiovisuals.
Disseny i realització de Plans Estratègics d’organitzacions i institucions. Elaboració funcional de bases de dades.
Disseny i elaboració de plans formatius ad hoc en els àmbits de salut, comunicació i gestió de crisi en l’entorn humà de l’organització.

L’Institut de Prospectiva i Anàlisi de la Realitat Social, Krebs compta amb l’assessoria i col·laboració de prestigiosos i reconeguts professionals de totes les disciplines concurrents en l’àmbit de l’Institut, és a dir: economistes, sociòlegs, metges, politicólogos, dissenyadors gràfics, psicòlegs, historiadors, juristes i periodistes.

Disposem de la infraestructura tècnica necessària i de la capacitat humana adequada per a donar resposta en els àmbits de l’estudi sociològic -preferentment de caràcter comunicacional i sociosanitari-, incloent les relacions amb els mitjans de comunicació social.