L’Institut de Prospectiva i Anàlisi de la Realitat social Krebs és una institució que té com a objectius la recerca, la documentació i la formació en els àmbits de:

Anticipació d’escenaris de futur, descobrint i descrivint les tendències en estils de vida, moda i comportaments.
Anàlisi organitzacional i estudis sobre anàlisi estratègica d’institucions i comunitats.
Disseny, adreça i producció de continguts audiovisuals (www.tv3.cat/lasalutalcistell).

El seu eix vertebrador és el Campus del Coneixement, sent aquest un espai de sinergia i de potenciació de les seves activitats pròpies, i amb altres empreses amb les quals comparteix valors i coneixement.

Dins del seu ampli abast l’Institut s’interessa per la persona i la seva dimensió de salut integral, ja que només una persona saludable i realitzada pot ser òptimament eficient i efectiva en la seva professió.

El binomi càrrec – persona mereix especial atenció, considerant que el càrrec i les competències que aquest exigeix ha de ser suportat per la persona, que es té de dotar d’habilitats i capacitats que li permetin assumir els diversos càrrecs incorporats a la seva biografia, amb eficàcia en el seu desenvolupament i sense perjudici de la seva salut.

Comptem, a més amb l’assessorament i la col·laboració de prestigiosos i reconeguts professionals dels àmbits de l’economia, sociologia, medicina, psicologia, enginyeria, politicología, història, dret, periodisme i disseny gràfic.