L‘Institut de Prospectiva i Anàlisi de la Realitat social Krebs és una institució que té com a objectius la recerca, la documentació i la formació en els àmbits de:

  • Anticipació d’escenaris de futur,  descobrint i descrivint les tendències en estils de vida, moda i comportaments.
  • Anàlisi organitzacional  i estudis sobre anàlisi estratègica d’institucions i comunitats.
  • Disseny, adreça i producció de continguts audiovisuals (www.tv3.cat/lasalutalcistell).

El seu eix vertebrador és el Campus del Coneixement, sent aquest un espai de sinergia i de potenciació de les seves activitats pròpies, i amb altres empreses amb les quals comparteix valors i coneixement.

Dins del seu ampli abast l’Institut s’interessa per la persona i la seva dimensió de  salut integral, ja que només una persona saludable i realitzada pot ser  òptimament eficient i efectiva en la seva professió.

El binomi càrrec – persona mereix especial atenció, considerant que el càrrec i les  competències que aquest exigeix ha de ser suportat per la persona, que es té de dotar d’habilitats i capacitats que li permetin assumir els diversos càrrecs  incorporats a la seva biografia, amb eficàcia en el seu desenvolupament i sense perjudici de la seva salut.

Comptem, a més amb l’assessorament i la col·laboració de prestigiosos i reconeguts professionals dels àmbits de l’economia, sociologia, medicina, psicologia, enginyeria, politicología, història, dret, periodisme i disseny gràfic.

PRINCIPALS ÀMBITS D’ACTUACIÓ DE L’INSTITUT

DE PROSPECTIVA I ANÀLISI DE LA REALITAT SOCIAL, KREBS

  • Recerca sociològica específica i general. Perspectiva i prospectiva. Quantitativa i qualitativa. Generació d’indicadors i índexs sociològics.
  • Disseny i elaboració de continguts per a programes de ràdio, televisió i DVD temàtics. Disseny i realització de programes audiovisuals.
  • Disseny i realització de Plans Estratègics d’organitzacions i institucions. Elaboració funcional de bases de dades.
  • Disseny i elaboració de plans formatius ad hoc en els àmbits de salut, comunicació i gestió de crisi en l’entorn humà de l’organització.